VYREGULOVANIE SYSTÉMU PO ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU :          

1.EKVITERMICKÁ REGULÁCIA - VYREGULOVANIE                       

2.ZMENA PREDNASTAVENIA TERMOSTATICKÝCH VENTILOV                          

3.FOTODOKUMENTÁCIA EKVITERMICKÉHO VYREGULOVANIA                   

4.REFERENCIE EKVITERMICKÉHO VYREGULOVANIA

Bez potreby vstupu do bytov vlastníkov kvôli zmene prednastavenia termostatických ventilov.

Systém automaticky zabezpečuje portebné parametre vykurovacej sústavy a tak vznikajú značné úspory pri nákladoch na vykurovanie aj po zateplení objektu.

Nie je potrebný ďalší zásah do systému ÚK a jeho ďalšie vyregulovanie,systém pracuje s automatickou reguláciou a vždy si systém ÚK vyreguluje podľa potreby.

Ide o inteligentnú reguláciu, ktorá si upravuje parametre odoberaného tepla podľa aktuálnych podmienok.

Každú prípadnú zmenu(dodatočné zateplenie,výmena okien atď) si systém automaticky vyreguluje na potreby daného bytového domu.